Zmarł pochodzący z Chudowa śp. ks. Franciszek Malczyk – dawny duszpasterz niesłyszących m.in. w Wodzisławiu Śląskim.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. w Katowicach. W 2005 r. został kapłanem diecezji Wurzburg (Niemcy). Przeżył 69 lat.
Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 10 marca o godz. 13.00 w parafii NMP Królowej Aniołów w Chudowie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…