W tym roku po bardzo wielu latach mężczyźni wzięli udział 27.05.2018r. w Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. Pielgrzymi niesłyszący mieli miejsca blisko ołtarza i mogli obserwować wszystko bardzo dokładnie. Całość Mszy Świętej była tłumaczona na język migowy.

Po raz pierwszy niesłyszący pielgrzymi za sprawą ks. Konrada Lubosa wzięli udział w ogólnej pielgrzymce mężczyzn w 1977 roku i mieli okazję spotkać się z delegatem papieskim Ks. Arcybiskupem Luiggim Poggim oraz z bratem Togerem Schutzem przeorem ekumenicznej wspólnoty francuskiej. Spotkanie to miało miejsce na rajskim Placu przy bazylice. Podczas spotkania Arcybiskup Poggi powiedział, że po raz pierwszy w życiu spotkał się z niesłyszącymi. Przekazał im także pozdrowienia od Papieża Pawła VI i wskazał na krzyż, na którym rozpięty Chrystus jest pociechą i siłą duchową dla każdego obciążonego krzyżem kalectwa.
Pisał o tym spotkaniu także Ksiądz Biskup Herbert Bednorz w liście do niesłyszących:


/fragm. listu ks. bpa Herberta Bednorza do Głuchych i Ich Rodzin/

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej przedstawicieli mężczyzn niesłyszących na pielgrzymce stanowej.

ZDJĘCIA Z PIELGRZYMKI 27.05.2018r.