Zarząd oraz członkowie Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących zawiadamiają, że uległa zmianie siedziba Stowarzyszenia. Od września 2018 roku świetlica PSN znajduje się w Pszczynie przy ul. Kopernika 12.