Prosimy o modlitwę:
„Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie a światłość wieczna niech Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.”