Bóg zapłać wszystkim kobietom, które pielgrzymowały do Matki Boskiej Piekarskiej. Niech Maryja wyprosi dla Was łaski, o które prosiłyście podczas pielgrzymki oraz siłę duchową, aby dawać świadectwo swojej wiary.