„Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany”.
Bóg zamieszkał wśród nas. Jest dla nas wszystkich Wielki Darem, dlatego dzielmy się tą radosną nowiną!
Otwórzmy serca na miłość Nowonarodzonego Pana Jezusa. Niech zamieszka w naszych sercach i napełnia nas radością.
Z modlitwą duszpasterze.