Boża Miłość, która objawiła się w betlejemską noc, niech napełni Wasze serca oraz pogłębi Waszą wiarę, nadzieję i miłość.
Nowy Rok 2021 będzie czasem radości oraz dobra darowane i otrzymywanego!
Z modlitwą Wasi duszpasterze