Drodzy Niesłyszący!
Niech Zmartwychwstały Chrystus zwycięża w naszym życiu codziennym i napełnia serca nasze Swoją obecnością.
W Jezusie jest nasze zbawienie!

Duszpasterze