Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niesłyszących i ich Rodzin na Jasną Górę odbędzie się 10. września 2022r. Dalsze informacje będą podane w późniejszym terminie.