Życzenia wielkanocne

Kochani Niesłyszący!
Życzymy Wam Bożych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Co to znaczy „Bożych Świąt”? By w Waszym sercu również zwyciężył/zmartwychwstał Bóg! Jezus pokonał na krzyżu śmierć, zło i grzech. Dlaczego? Bo Chrystus kocha każdego człowieka i daje radość i pokój. Życzymy Wam wielkiej odwagi, aby swoim życiem dawać świadectwo miłości Boga i aby głosić Zmartwychwstanie Jezusa!

Duszpasterze

Jezus Cię kocha! – filmik „Nie ma większej miłości”
 

Zmarł ks. Franciszek Malczyk

Zmarł pochodzący z Chudowa śp. ks. Franciszek Malczyk – dawny duszpasterz niesłyszących m.in. w Wodzisławiu Śląskim.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. w Katowicach. W 2005 r. został kapłanem diecezji Wurzburg (Niemcy). Przeżył 69 lat.
Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 10 marca o godz. 13.00 w parafii NMP Królowej Aniołów w Chudowie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Dzień skupienia w Tychach

Dnia 3.03.2018r. w Tychach w Parafii św. Krzysztofa w Tychach osoby niesłyszące przybyły na Wielkopostny Dzień Skupienia. W sumie zgromadziło się ok. 150 osób z całej archidiecezji katowickiej. Wzięło udział w tym wydarzeniu także parę osób niesłyszących z diecezji bielsko-żywieckiej. Uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej, dwóch konferencjach oraz zjedli „śląski żurek”, który przygotowały panie z zespołu charytatywnego. Bóg zapłać ks. Adamowi Słocie za zaproszenie i wszystkim za wspólną modlitwę!

19.02.2018r. – Spotkanie duszpasterzy archidiecezji katowickiej

W katowickiej kurii metropolitalnej spotkali się duszpasterze osób niesłyszących. Przewodniczył mu ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego katowickiej kurii.

Swoimi doświadczeniami posługi wśród niesłyszących dzielili się księża posługujący wśród tej grupy osób. – Nasze duszpasterstwo się kurczy. Młodzi wyjeżdżają, często za pracą, dlatego jest problem z młodzieżą – mówi ks. Wojciech Samuel, posługujący w Jastrzębiu Zdroju.

Duszpasterze niesłyszących dzielili się też swoim doświadczeniem pracy wśród młodzieży. – Był pomysł, żeby dotrzeć do młodzieży niesłyszącej poprzez katechetów. Jest to jednak problem zwłaszcza z uwagi na rodziców. W tej chwili zależy im, żeby dzieci chodziły do szkół razem ze słyszącymi – mówi ks. Bogusław Świech, diecezjalny duszpasterz osób niesłyszących. – Dużą rolę odgrywają też implanty. Coraz bardziej rozwija się technika medyczna i głusi coraz lepiej funkcjonują wśród słyszących. To jest bardzo pozytywne doświadczenie – dodaje.

Diecezjalny duszpasterz przedstawił także roczny plan formacji niesłyszących. Zwrócił uwagę, że w tym roku po raz drugi zostanie zorganizowany Wielkopostny Dzień Skupienia dla niesłyszących. – W zeszłym roku udało się zorganizować takie wydarzenie w Piasku k. Pszczyny. Okazało się to wielkim sukcesem, do tego stopnia, że głusi sami pytają o taki dzień w bieżącym roku.

Ks. Łukasz Pasuto zwrócił uwagę na kilka problemów, które pojawiają się wśród samych niesłyszących. – Jest mocne napięcie między zwolennikami języka systemowego oraz języka naturalnego. Problem jest dość poważny, ponieważ język naturalny różni się bardzo mocno pomiędzy poszczególnymi rejonami naszego duszpasterstwa.

Kapłanom w duszpasterstwie pomagają osoby świeckie. Wśród nich są także alumni śląskiego seminarium. – Pomaga mi jeden z kleryków, który jest niedosłyszący. Czasami zabiera także innych alumnów, którzy przygotowują czytania, pomagają – mówi ks. Marcin Moj, który posługuje w Katowicach, w kaplicy sióstr Elżbietanek.

Klerycy wyszli z inicjatywą robienia katechez w seminarium. – Na każdej z nich pojawia się kilkanaście osób i to nie tylko z Katowic, ale nawet z Bielska – dopowiada ks. Łukasz Pasuto.

Duszpasterstwo niesłyszących w archidiecezji katowickiej ma wieloletnią tradycję. Obecnie wśród niesłyszących posługuje czternastu księży w tym jeden zakonnik. W każdym ośrodku duszpasterstwa niesłyszących regularnie formuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Funkcjonuje także strona internetowa duszpasterstwa oraz profil Facebookowy. Dodatkowo w tym roku we wrześniu duszpasterze z Katowic będą odpowiedzialni za ogólnopolską pielgrzymkę niesłyszących w Częstochowie.

Biuro Informacyjne Archidiecezji Katowickiej

Wydarzenie w WŚSD w Katowicach

10.02.2018r. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach grupa 13 alumnów z roku III przyjęła strój duchowny. Miło nam poinformować, że w tym gronie było dwóch alumnów: Paweł Kasprzak i Artur Sówka, którzy znają język migowy i pomagają w duszpasterstwie osób niesłyszących (m.in. ostatnio podczas pielgrzymki do Panewnik). Cieszymy się wraz z nimi i życzymy, by zawsze z godnością nosili strój duchowny i dawali wspaniały przykład miłości Boga i człowieka.

Artykuł w Gościu Niedzielnym
http://katowice.gosc.pl/doc/4500336.Codziennie-chodz-chopie-w-sutannie

Świadectwo kleryka Pawła Kasprzaka

Opublikowany przez Duszpasterstwo Niesłyszących na 10 lutego 2018