Archidiecezjalna pielgrzymka Osób Niesłyszących do Piekar Śląskich

Archidiecezjalna pielgrzymka Osób Niesłyszących do Piekar Śląskich

Dziś tj. 10.06.2018r. odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Niesłyszących do Matki Boskiej Piekarskiej. Wzięło w niej udział blisko 150 osób.
Mszy Świętej przewodniczył ks. Bartosz Jankowski, duszpasterz w chorzowskim ośrodku. Jesteśmy bliscy sercu Jezusa, jeśli będziemy słuchać słów Syna Bożego i pełnić Jego wolę. Ta myśl z kazania zapadła w sercach wielu niesłyszących.
Byliśmy również przy grobach kapłanów, którzy byli przyjaciółmi niesłyszących, duszpasterzowali wśród nich. Odmówiliśmy modlitwy prosząc o życie wieczne dla ks. prałata Konrada Lubosa, ks. prałata Adama Ciska oraz ks. Franciszka Czernika.
W sali audiowizualnej ks. Bartosz Jankowski opowiedział o życiu św. Stanisława Kostki wykorzystując prezentację. W konkursie niesłyszący mogli sprawdzić nowo nabytą wiedzę. Kolejnym i ostatnim już punktem naszej pielgrzymki był przygotowany przez duszpasterstwo katowickie wspólny poczęstunek w ogrodach parafialnych.

 

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar 27.05.2018r.

W tym roku po bardzo wielu latach mężczyźni wzięli udział 27.05.2018r. w Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. Pielgrzymi niesłyszący mieli miejsca blisko ołtarza i mogli obserwować wszystko bardzo dokładnie. Całość Mszy Świętej była tłumaczona na język migowy.

Po raz pierwszy niesłyszący pielgrzymi za sprawą ks. Konrada Lubosa wzięli udział w ogólnej pielgrzymce mężczyzn w 1977 roku i mieli okazję spotkać się z delegatem papieskim Ks. Arcybiskupem Luiggim Poggim oraz z bratem Togerem Schutzem przeorem ekumenicznej wspólnoty francuskiej. Spotkanie to miało miejsce na rajskim Placu przy bazylice. Podczas spotkania Arcybiskup Poggi powiedział, że po raz pierwszy w życiu spotkał się z niesłyszącymi. Przekazał im także pozdrowienia od Papieża Pawła VI i wskazał na krzyż, na którym rozpięty Chrystus jest pociechą i siłą duchową dla każdego obciążonego krzyżem kalectwa.
Pisał o tym spotkaniu także Ksiądz Biskup Herbert Bednorz w liście do niesłyszących:


/fragm. listu ks. bpa Herberta Bednorza do Głuchych i Ich Rodzin/

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej przedstawicieli mężczyzn niesłyszących na pielgrzymce stanowej.

ZDJĘCIA Z PIELGRZYMKI 27.05.2018r.

5.05.2018r. katecheza w seminarium w Katowicach

Patrycja Wojtuszek i Ania Hylak opisują spotkanie w WŚSD w Katowicach:

W dniu 5 maja 2018 r. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym odbyła się kolejna katecheza w języku migowym prowadzona przez Kleryka Pawła Kasprzaka. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00. Najpierw odbyło się nabożeństwo majowe – Litania do Najświętszej Maryi Panny, a następnie adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Każdy w chwili spokoju mógł porozmawiać z Jezusem o swoich codziennych trudach i problemach. Jak również podziękować za wszelką pomoc i otrzymane łaski. Po błogosławieństwie udzielonym przez diakona Krzysztofa Brejzę rozpoczęła się katecheza na temat „Z Maryją wielbimy Pana Jezusa”. Zostały omówione najważniejsze wydarzenia z życia Maryi od Zwiastowania Anioła aż po koronację na Królową Nieba i Ziemi. Cały miesiąc maj jest miesiącem Maryi, jest ona nasza pośredniczką. Wszystkie nasze prośby i błagania skierowane do Niej są zanoszone do Boga. Dobrze jest, aby każdy z nas pamiętał i prosił Maryję o pomoc w pokonywaniu trudów życia codziennego. Katecheza prowadzona przez kleryka pomogła nam lepiej poznać Maryję. Maryja jest naszą matką, która nieustannie pomaga nam w życiu. To Maryja uczy nas jak żyć pięknie, jak kochać, przebaczać i cieszyć się życiem. Gdy katecheza się skończyła wszystkie chętne osoby poszły na pizze razem z klerykiem. Wspólnie rozmawialiśmy o Bogu i nie tylko. Kleryk wyjaśniał wszystkie niejasności związane z katechezą, abyśmy mogli lepiej ją zrozumieć. Była wspaniała i wesoła atmosfera. Takie spotkania są dla osób Głuchych bardzo potrzebne. Dają nam wewnętrzny spokój i radość. Ponieważ my Głusi również miewamy słabsze dni, dlatego organizowane są takie spotkania, aby modlić się. Ta wspólna modlitwa niesamowicie wzmacnia duchowo i jest to wspaniałe przeżycie.

Relacja wideo Patrycji Wojtuszek:

 

DZIĘKUJEMY ANII I PATRYCJI ZA PRZESŁANIE RELACJI !

Pielgrzymka do Piekar Śląskich – PLAN

Szczęść Boże.

Tradycyjnie pielgrzymka do Piekar Śląskich w 2 niedzielę czerwca czyli 10.06.2018r. Początek w kościele na kalwarii.
/Foto 2017r./

W tym roku pielgrzymkę przygotowuje ks. BARTOSZ JANKOWSKI z duszpasterstwem chorzowskim.

PLAN PIELGRZYMKI:

  • 10.15 Spowiedź
  • 11.00 Msza Święta z kazaniem
  • ok. 12.15 Wspólne zdjęcie
  • ok. 12.30 Zapalenie zniczy na grobach duszpasterzy osób niesłyszących /ks. Konrad Lubos, ks. Franciszek Czernik
  • ok. 12.45 Prezentacja o św. Stanisławie Kostce i konkurs
  • ok. 13.30 Poczęstunek dla uczestników pielgrzymki.

 

Wspomnienia fotograficzne z Pielgrzymki do Piekar w 2017r.

Do zobaczenia!
DUSZPASTERZE

Życzenia wielkanocne

Kochani Niesłyszący!
Życzymy Wam Bożych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Co to znaczy „Bożych Świąt”? By w Waszym sercu również zwyciężył/zmartwychwstał Bóg! Jezus pokonał na krzyżu śmierć, zło i grzech. Dlaczego? Bo Chrystus kocha każdego człowieka i daje radość i pokój. Życzymy Wam wielkiej odwagi, aby swoim życiem dawać świadectwo miłości Boga i aby głosić Zmartwychwstanie Jezusa!

Duszpasterze

Jezus Cię kocha! – filmik „Nie ma większej miłości”