Pożegnanie ks. Wojciecha Samuela

Pożegnanie ks. Wojciecha Samuela

20.08.2018r. ks. Wojciech Samuel odprawił ostatnią Mszę Świętą jako wikariusz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju. Msza Święta była sprawowana w Jego intencji. Dziękujemy księdzu Wojciechowi za 10 lat pracy duszpasterskiej wśród osób niesłyszących Archidiecezji Katowickiej. Życzymy błogosławieństwa Bożego we Francji, dokąd wyjeżdża razem z dwoma innymi kapłanami naszej diecezji.
Szczęść Boże!

Archidiecezjalna pielgrzymka Osób Niesłyszących do Piekar Śląskich

Archidiecezjalna pielgrzymka Osób Niesłyszących do Piekar Śląskich

Dziś tj. 10.06.2018r. odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Niesłyszących do Matki Boskiej Piekarskiej. Wzięło w niej udział blisko 150 osób.
Mszy Świętej przewodniczył ks. Bartosz Jankowski, duszpasterz w chorzowskim ośrodku. Jesteśmy bliscy sercu Jezusa, jeśli będziemy słuchać słów Syna Bożego i pełnić Jego wolę. Ta myśl z kazania zapadła w sercach wielu niesłyszących.
Byliśmy również przy grobach kapłanów, którzy byli przyjaciółmi niesłyszących, duszpasterzowali wśród nich. Odmówiliśmy modlitwy prosząc o życie wieczne dla ks. prałata Konrada Lubosa, ks. prałata Adama Ciska oraz ks. Franciszka Czernika.
W sali audiowizualnej ks. Bartosz Jankowski opowiedział o życiu św. Stanisława Kostki wykorzystując prezentację. W konkursie niesłyszący mogli sprawdzić nowo nabytą wiedzę. Kolejnym i ostatnim już punktem naszej pielgrzymki był przygotowany przez duszpasterstwo katowickie wspólny poczęstunek w ogrodach parafialnych.

 

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar 27.05.2018r.

W tym roku po bardzo wielu latach mężczyźni wzięli udział 27.05.2018r. w Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. Pielgrzymi niesłyszący mieli miejsca blisko ołtarza i mogli obserwować wszystko bardzo dokładnie. Całość Mszy Świętej była tłumaczona na język migowy.

Po raz pierwszy niesłyszący pielgrzymi za sprawą ks. Konrada Lubosa wzięli udział w ogólnej pielgrzymce mężczyzn w 1977 roku i mieli okazję spotkać się z delegatem papieskim Ks. Arcybiskupem Luiggim Poggim oraz z bratem Togerem Schutzem przeorem ekumenicznej wspólnoty francuskiej. Spotkanie to miało miejsce na rajskim Placu przy bazylice. Podczas spotkania Arcybiskup Poggi powiedział, że po raz pierwszy w życiu spotkał się z niesłyszącymi. Przekazał im także pozdrowienia od Papieża Pawła VI i wskazał na krzyż, na którym rozpięty Chrystus jest pociechą i siłą duchową dla każdego obciążonego krzyżem kalectwa.
Pisał o tym spotkaniu także Ksiądz Biskup Herbert Bednorz w liście do niesłyszących:


/fragm. listu ks. bpa Herberta Bednorza do Głuchych i Ich Rodzin/

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej przedstawicieli mężczyzn niesłyszących na pielgrzymce stanowej.

ZDJĘCIA Z PIELGRZYMKI 27.05.2018r.

5.05.2018r. katecheza w seminarium w Katowicach

Patrycja Wojtuszek i Ania Hylak opisują spotkanie w WŚSD w Katowicach:

W dniu 5 maja 2018 r. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym odbyła się kolejna katecheza w języku migowym prowadzona przez Kleryka Pawła Kasprzaka. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00. Najpierw odbyło się nabożeństwo majowe – Litania do Najświętszej Maryi Panny, a następnie adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Każdy w chwili spokoju mógł porozmawiać z Jezusem o swoich codziennych trudach i problemach. Jak również podziękować za wszelką pomoc i otrzymane łaski. Po błogosławieństwie udzielonym przez diakona Krzysztofa Brejzę rozpoczęła się katecheza na temat „Z Maryją wielbimy Pana Jezusa”. Zostały omówione najważniejsze wydarzenia z życia Maryi od Zwiastowania Anioła aż po koronację na Królową Nieba i Ziemi. Cały miesiąc maj jest miesiącem Maryi, jest ona nasza pośredniczką. Wszystkie nasze prośby i błagania skierowane do Niej są zanoszone do Boga. Dobrze jest, aby każdy z nas pamiętał i prosił Maryję o pomoc w pokonywaniu trudów życia codziennego. Katecheza prowadzona przez kleryka pomogła nam lepiej poznać Maryję. Maryja jest naszą matką, która nieustannie pomaga nam w życiu. To Maryja uczy nas jak żyć pięknie, jak kochać, przebaczać i cieszyć się życiem. Gdy katecheza się skończyła wszystkie chętne osoby poszły na pizze razem z klerykiem. Wspólnie rozmawialiśmy o Bogu i nie tylko. Kleryk wyjaśniał wszystkie niejasności związane z katechezą, abyśmy mogli lepiej ją zrozumieć. Była wspaniała i wesoła atmosfera. Takie spotkania są dla osób Głuchych bardzo potrzebne. Dają nam wewnętrzny spokój i radość. Ponieważ my Głusi również miewamy słabsze dni, dlatego organizowane są takie spotkania, aby modlić się. Ta wspólna modlitwa niesamowicie wzmacnia duchowo i jest to wspaniałe przeżycie.

Relacja wideo Patrycji Wojtuszek:

 

DZIĘKUJEMY ANII I PATRYCJI ZA PRZESŁANIE RELACJI !