Zmiana terminów i miejsc odprawiania w dwóch ośrodkach

Od marca 2020, gdy wybuchła pandemia choroby CIVID-19, Msze Święte dla osób niesłyszących zostały zawieszone ze względów sanitarnych i ograniczenia ilości osób. Po pewnym czasie kapłani powrócili do odprawiania Mszy Świętych o czym pisali i na które zapraszali na Facebooku.

Niestety dwa ośrodki pozostały zamknięte. Od września podjęliśmy decyzję o zmianie miejsca odprawiania Eucharystii w tych ośrodkach.

KATOWICE-CENTRUM
Msze Święte dla osób niesłyszących i słabosłyszących były sprawowane w 4 niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w kaplicy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul.Warszawskiej 52. Niestety, gdy wybuchła pandemia choroby CIVID-19, Msze Święte dla osób niesłyszących zostały zawieszone ze względów sanitarnych. Obostrzenia wynikały ze względu na prowadzony przez siostry zakonne Szpital im. św. Elżbiety.
Od września 2020r. Msze Święte będą odprawiane w kaplicy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w 4 niedzielę miesiąca o godz. 14.00 (Plac ks. Emila Szramka 1) /mapka/.

PSZCZYNA
Msze Święte dla osób niesłyszących i słabosłyszących sprawowane w 2 niedzielę miesiąca o godz. 11.00 u Sióstr Boromeuszek zostały odwołane ze względów sanitarnych. Obostrzenia wynikały ze względu na prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Pomocy Społecznej i niebezpieczeństwo zarażenia pensjonariuszy. Msze Święte od września 2020r. będą sprawowane w kościele p.w.Wszystkich Świętych w Pszczynie. Do parafii w Pszczynie przyszedł dodatkowo kapłan znający język migowy, więc Eucharystia dla niesłyszących będzie odprawiana dwa razy w miesiącu o godz. 13.30 (w 1 niedzielę miesiąca przez dotychczasowego duszpasterza ks.Bogusława Świecha i 3 niedzielę miesiąca przez nowoprzybyłego ks. Łukasza Rączkę) /mapka/.

W pozostałych ośrodkach nie ma zmian miejsca i daty odprawianej Mszy Świętej.
Serdecznie Was pozdrawiamy.

Nowy duszpasterz niesłyszących – ksiądz Krzysztof Brejza

Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc 11 maja 2019r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach udzielił święceń prezbiteratu 9 diakonom. Wśród nich jest ks. Krzysztof Brejza, który zna język migowy. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie na parafii, gdzie odprawiane są Msze Święte w j. migowym i z radością włączy się w duszpasterstwo osób niesłyszących. 

Księdzu Krzysztofowi życzymy błogosławieństwa Bożego, radości z kapłańskiej posługi i siły w głoszeniu miłości Boga do ludzi.

 

Więcej informacji można przeczytać na stronie: https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/swiecenia-ad2019

 

 

 

 

 

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/swiecenia-ad2019

19.02.2018r. – Spotkanie duszpasterzy archidiecezji katowickiej

W katowickiej kurii metropolitalnej spotkali się duszpasterze osób niesłyszących. Przewodniczył mu ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego katowickiej kurii.

Swoimi doświadczeniami posługi wśród niesłyszących dzielili się księża posługujący wśród tej grupy osób. – Nasze duszpasterstwo się kurczy. Młodzi wyjeżdżają, często za pracą, dlatego jest problem z młodzieżą – mówi ks. Wojciech Samuel, posługujący w Jastrzębiu Zdroju.

Duszpasterze niesłyszących dzielili się też swoim doświadczeniem pracy wśród młodzieży. – Był pomysł, żeby dotrzeć do młodzieży niesłyszącej poprzez katechetów. Jest to jednak problem zwłaszcza z uwagi na rodziców. W tej chwili zależy im, żeby dzieci chodziły do szkół razem ze słyszącymi – mówi ks. Bogusław Świech, diecezjalny duszpasterz osób niesłyszących. – Dużą rolę odgrywają też implanty. Coraz bardziej rozwija się technika medyczna i głusi coraz lepiej funkcjonują wśród słyszących. To jest bardzo pozytywne doświadczenie – dodaje.

Diecezjalny duszpasterz przedstawił także roczny plan formacji niesłyszących. Zwrócił uwagę, że w tym roku po raz drugi zostanie zorganizowany Wielkopostny Dzień Skupienia dla niesłyszących. – W zeszłym roku udało się zorganizować takie wydarzenie w Piasku k. Pszczyny. Okazało się to wielkim sukcesem, do tego stopnia, że głusi sami pytają o taki dzień w bieżącym roku.

Ks. Łukasz Pasuto zwrócił uwagę na kilka problemów, które pojawiają się wśród samych niesłyszących. – Jest mocne napięcie między zwolennikami języka systemowego oraz języka naturalnego. Problem jest dość poważny, ponieważ język naturalny różni się bardzo mocno pomiędzy poszczególnymi rejonami naszego duszpasterstwa.

Kapłanom w duszpasterstwie pomagają osoby świeckie. Wśród nich są także alumni śląskiego seminarium. – Pomaga mi jeden z kleryków, który jest niedosłyszący. Czasami zabiera także innych alumnów, którzy przygotowują czytania, pomagają – mówi ks. Marcin Moj, który posługuje w Katowicach, w kaplicy sióstr Elżbietanek.

Klerycy wyszli z inicjatywą robienia katechez w seminarium. – Na każdej z nich pojawia się kilkanaście osób i to nie tylko z Katowic, ale nawet z Bielska – dopowiada ks. Łukasz Pasuto.

Duszpasterstwo niesłyszących w archidiecezji katowickiej ma wieloletnią tradycję. Obecnie wśród niesłyszących posługuje czternastu księży w tym jeden zakonnik. W każdym ośrodku duszpasterstwa niesłyszących regularnie formuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Funkcjonuje także strona internetowa duszpasterstwa oraz profil Facebookowy. Dodatkowo w tym roku we wrześniu duszpasterze z Katowic będą odpowiedzialni za ogólnopolską pielgrzymkę niesłyszących w Częstochowie.

Biuro Informacyjne Archidiecezji Katowickiej