Jastrzębie Zdrój

 

Kaplica Sióstr Boromeuszek

ul. 1 Maja 34a
Msza św.: 3 niedziela miesiąca, godz. 10.00
Duszpasterz: ks. Mateusz Mnich
(2021r. – nadal)
tel. 32 476 22 58

Adres zamieszkania
Parafia pw. NSPJ
ul. 1 Maja 36
44-330 Jastrzębie Zdrój

ZDJĘCIA WKRÓTCE

Ośrodek Duszpasterstwa w Jastrzębiu Zdroju
Kapłani posługujący w Jastrzębiu Zdroju

1972 – 1975 ks. Zbigniew Powada
1975 – 1982 ks. Henryk Jośko
1981 – 1982 ks. Piotr Płonka /wg sprawozdania/
1982 – 1987 ks. Michał Anczok
1985/86 ks. Tadeusz Adamczyk /wg sprawozdania/
1987 – 1992 ks. Jerzy Walisko
1992 – ks. Stanisław Jaromin /wg sprawozdania/
1992 – 1994 ks. Adam Michalski
1994 – 1997 ks. Stanisław Łapok
1997 – 2001 ks. Janusz Malczyk
2001 – 2004 ks. Stanisław Jasiński
2004 – 2007 ks. Mariusz Banaszczyk (Wikariusz w Parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu)
2007 – 2009 ks. Krzysztof Płonka
2009 – 2011 ks. Wojciech Samuel (Wikariusz w Parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim)
2011 – 2015 ks. Marcin Moj (Wikariusz w Parafii NSPJ w Jastrzębiu Zdroju)
2015 – 2016 ks. Bartosz Jankowski (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)
2016 – 2018 ks. Wojciech Samuel (Wikariusz w Parafii NSPJ w Jastrzębiu Zdroju)
2018 – 2021 ks. Adam Słota (Wikariusz w Parafii NSPJ w Jastrzębiu Zdroju)
2021 – nadal ks. Mateusz Mnich (Wikariusz w Parafii NSPJ w Jastrzębiu Zdroju)

Historia Ośrodka Duszpasterskiego w Jastrzębiu

 

 

O początkach duszpasterstwa osób głuchoniemych okręgu jastrzębskiego można dowiedzieć się z listu nieżyjącego już ks. Konrada Lubosa (ówczesnego duszpasterza osób niesłyszących w diecezji katowickiej do ks. Gerarda Nowińskiego (ówczesnego duszpasterza osób niesłyszących w Wodzisławiu Śląskim). Z fragmentu tego zachowanego w kronice listu wynika, że duszpasterstwo osób głuchoniemych w Jastrzębiu Zdroju rozpoczęło się 17 grudnia 1972r. Pierwsza Msza św. w języku migowym, która była sprawowana w kaplicy Sióstr Boromeuszek przez ks. Zbigniewa Powadę – wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju. Raz w miesiącu po Mszy świętej dla niesłyszących odbywało się spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku. Jego uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że w ich mieście odtąd w każdą drugą niedzielę miesiąca sprawowana jest dla nich Eucharystia i że mają swojego duszpasterza. Głusi oraz głuchoniemi z Jastrzębia -Zdroju jeździli na wspólne pielgrzymki do Częstochowy, Kałkowa-Godowa, Panewnik, Piekar, Turzy Śląskiej oraz na Górę św. Anny. Oprócz sprawowania opieki duchowej i posługi sakramentalnej duszpasterze przyczynili się do powstania i funkcjonowania klubu. Dotąd, aby otrzymać pomoc, osoby niesłyszące z Jastrzębia-Zdroju musiały jeździć do PZG do Rybnika.
Sytuacja się zmieniła we wrześniu 2004r., gdy do Jastrzębia Zdroju otrzymał dekret wikariuszowski ks. Mariusz Banaszczyk – nowy duszpasterz osób niesłyszących. Zaczął pomagać głuchym oraz rozbudowywać duszpasterstwo. Dzięki jego staraniom, a także życzliwości ks. proboszcza Alojzego Sobika 5 października 2004r. przy kościele Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu -Zdroju („Zielony dach”) został otwarty klub dla osób niesłyszących w Jastrzębiu-Zdroju, w którym można było co tydzień spotykać się ze znajomymi, napić się kawy, herbaty, zjeść coś słodkiego, pograć w gry (dostępny był bilard, tenis, piłkarzyki) otrzymać pomoc oraz porozmawiać z kapłanem. W klubie uczono się modlitw w języku migowym. Świętowano różne uroczystości, jubileusze rodzinne i rocznice. Swoją radością i sercem dzielili się głusi, którzy w danym miesiącu mieli swoje urodziny, przez co stawali się sobie bliscy. Pięknym zwyczajem było, że na koniec każdego spotkania w klubie kapłan udzielał błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym. W każdą drugą niedzielę miesiąca sprawowano Mszę Świętą w języku migowym u Sióstr Boromeuszek w Jastrzębiu-Zdroju a po niej odbywało się spotkanie połączone ze słodkim poczęstunkiem. Przed każdą Mszą była możliwość spowiedzi w języku migowym. Uczestniczono też w pielgrzymkach, wycieczkach organizowanych przez PZG do Rycerki, Kałkowa-Godowa, Koniakowa, Ludźmierza, Pragi, Lichenia. Od 2004 roku prowadzona jest kronika, zaś od lutego 2005 r co miesiąc jest wydawana gazetka ”Effatka”, w której są zamieszczane ważne dla osób niesłyszących wiadomości. Po trzyletniej służbie pożegnano ks. Mariusza Banaszczyka, duszpasterza osób niesłyszących. 23 czerwca 2007r . na Mszy Świętej podziękowano mu za wszystko, co zrobił dla wspólnoty.
Od września 2007 roku nowym duszpasterzem został ks. Krzysztof Płonka, z którego inicjatywy odbyła się pielgrzymka do Szczyrzyca. Natomiast PZG zorganizowało wówczas pielgrzymkę do Czernej, a także wyjazd do Kravare w Czechach w odwiedziny do dawnego opiekuna ks. Mariusza Banaszczyka. W klubie nadal odbywały się spotkania, w trakcie których robiono kartki świąteczne, świeczki, pyszną sałatkę owocową, pieczono gofry. Zaproszono też panią z firmy zajmującej się aparatami słuchowymi. Wspólnie obejrzano w teatrze sztukę pt. ”Dzieci mniejszego Boga”. Po dwóch latach służby pożegnano ks. Krzysztofa, który w czerwcu 2009r. wyjechał na misje do Mołdawii.
Od września 2009r. do sierpnia 2011r. duszpasterzem osób niesłyszących był ks. Wojciech Samuel dojeżdżał z Wodzisławia.
Następnie od września 2011r. do 2015r. duszpasterzem niesłyszących był ks. Marcin Moj. Z jego inicjatywy każdego roku odbywało się wspólne grilowanie przy klasztorze Sióstr Boromeuszek. Miejsce spotkań klubowych zmieniało się. Na początku spotykano się przy kościele Miłosierdzia Bożego („Zielony dach”), potem u Sióstr Boromeuszek przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju. Następnie od września 2012r. spotkania klubowe odbywały się w salce przy kościele Matki Kościoła. Ks. Marcin omawiał kolejno Dziesięć Przykazań Bożych a także inne prawdy wiary. Było też spotkanie z ks. Arcybiskupem Wiktorem Skworcem przy okazji wizytacji kanonicznej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Arcybiskup pobłogosławił wszystkich członków wspólnoty. Spotkania w klubie, pomoc w przygotowaniu liturgii Mszy Świętej i naukę języka migowego prowadza p. Jolanta Markiewicz oraz p. Monika Folwarczny.
W niedziele 25 listopada 2012r. odbył się jubileusz 40 lecia duszpasterstwa niesłyszących w Jastrzębiu Zdroju. Wspólna Eucharystia i zabawa były dziękczynieniem za piękny dar. Dalej gromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii, pielgrzymkach, grillu i spotkaniach w klubie. W lipcu 2015 pożegnaliśmy ks. Marcina Moja dziękując za 4 lata posługi.
Następnym duszpasterzem został ks. Bartosz Jankowski i do 2016r. pełnił posługę a obecnym opiekunem od września 2016r. jest ponownie ks. Wojciech Samuel. Spotkania klubowe zostały przeniesione do domu parafialnego przy parafii NSPJ.

(opracowała J. Markiewicz)