Pszczyna

 

Kościół pw. Wszystkich Świętych 

pl. ks. J. Kuczery 2.
43-200 Pszczyna
Msza św.: 1 niedziela miesiąca, godz. 13.30

Duszpasterz: ks. Łukasz Rączka
(2020 – nadal)
Adres zamieszkania księdza:
Parafia pw. Wszystkich Świętych
pl. ks. J. Kuczery 2.
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 42 66

Zdjęcie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie.

Ośrodek Duszpasterstwa w Pszczynie
Kapłani posługujący w Pszczynie

1950-1960 ks. Konrad Lubos (Parafia p.w. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl.
1960-1963 ks. Włodzimierz Pielesz (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
1963-1967 ks. Henryk Wicik (Parafia p.w. św. Marcina w Ćwiklicach)
1967-1973 ks. Leon Połednik (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
1973-1975 ks. Henryk Jośko (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
1975-1978 ks. Piotr Płonka (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
1978-1982 ks. Zbigniew Powada (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
1982-1985 ks. Marek Macewicz (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
1985-1989 ks. Marek Blinda (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
1989-1992 ks. Stefan Rakus (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)
1992-1996 ks. Stanisław Jaromin (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)
1996-1999 ks. Jan Sołtysik (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)
1999-2002 ks. Tomasz Wiosna (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)
2002-2006 ks. Tomasz Marecik (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)
2006-2009 ks. Stanisław Łapok (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)
2009-2013 ks. Krzysztof Patas (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)
2013-2015 ks. Jan Sołtysik (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
03.2015-06.2015 ks. Bartosz Jankowski (Parafia p.w. św. Antoniego w Rybniku)
2015-2021 ks. Bogusław Świech (Parafia p.w. NSPJ w Piasku)
2020-nadal ks. Łukasz Rączka (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)
2021-nadal ks. Bartosz Jankowski (Parafia p.w. NSPJ w Piasku)

Historia Ośrodka Duszpasterskiego w Pszczynie

 

 

W 2016 roku obchodziliśmy 65-lecie Duszpasterstwa Niesłyszących w Pszczynie. Od 65-ciu lat w kaplicy Sióstr Boromeuszek przy ul.Warownej 57a, słuchamy Słowa Bożego w naszym języku migowym. Tu się spowiadamy, modlimy i przyjmujemy Komunię Świętą.

Widok wejścia do Ośrodka

 

Kaplica Sióstr Boromeuszek w Pszczynie

 

Historia Duszpasterstwa Niesłyszących w Pszczynie sięga roku 1950. Wtedy pan Ludwik Kamiński wraz z małżonką Gertrudą Kamińską zwrócili się do Ks. Józefa Kuczery – Proboszcza Kościoła Wszystkich Świętych z prośbą o zorganizowanie Duszpasterstwa Niesłyszących w Pszczynie. Ks. J.Kuczera skierował Państwa Kamińskich do Kurii Biskupiej w Katowicach. Tam Kanclerz Kurii obiecał spełnienie prośby.

Do roku 1950 w naszej śląskiej diecezji tylko w dwóch miastach: Chorzowie i Katowicach były odprawiane Msze Święte dla Niesłyszących przez księży znających język migowy. Pszczyna jest trzecim z kolei miastem, w którym wprowadzono Msze Święte w tym języku.

Pierwszym Duszpasterzem Niesłyszących był niezapomniany Ks. Prałat Konrad Lubos, który całe swoje życie był Duszpasterzem Niesłyszących Śląska. Przez 10 lat raz w miesiącu dojeżdżał tutaj z Piekar Śląskich, aby nieść posługę i pociechę duchową. Realizował on pamiętne słowa J.E. Ks. Biskupa Bednorza, poprzedniego Opiekuna Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce: „Kościół wysyła Misjonarzy w dalekie kraje, aby ratować dusze nieśmiertelne, pamięta i o Niesłyszących, ratując dusze tych nieszczęśliwych tu u nas w kraju”.

W tej kaplicy w ciągu tych 65-ciu lat posługiwało wielu kapłanów. Wszystkich z wdzięcznością wspominamy.

Od chwili powstania duszpasterstwa członkowie Polskiego Związku Głuchych oraz Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących brali udział w ogólnopolskich czy diecezjalnych pielgrzymkach do Panewnik, Piekar Śląskich, Częstochowy, Kałkowa oraz na Górę Świętej Anny.

W ostatnich 5 latach pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Często uczestniczymy także w Mszach Świętych w Tychach w kościele św. Jana Chrzciciela.

Gorące Bóg zapłać składamy Siostrom Boromeuszkom, że możemy w ich kaplicy doznawać pociechy duchowej, tak bardzo nam potrzebnej, pomagającej żyć po Bożemu.

Szczęść Boże!

(opracował L. Kamiński)

W marcu 2020 roku, gdy wybuchła pandemia choroby CIVID-19, Msze Święte dla osób niesłyszących sprawowane w 2 niedzielę miesiąca o godz. 11.00 u Sióstr Boromeuszek zostały zawieszone ze względów sanitarnych. Obostrzenia wynikały ze względu na prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Pomocy Społecznej i niebezpieczeństwo zarażenia pensjonariuszy.

Wobec powyższej sytuacji została podjęta decyzja, aby od września 2020r. Msze Święte były tymczasowo sprawowane w kościele p.w.Wszystkich Świętych w Pszczynie. Z racji przybycia w tym samym czasie do tejże parafii kapłana znającego język migowy Eucharystia dla niesłyszących jest sprawowana dwa razy w miesiącu o godz. 13.30 (w 1 niedzielę miesiąca przez dotychczasowego duszpasterza ks.Bogusława Świecha i 3 niedzielę miesiąca przez nowoprzybyłego ks. Łukasza Rączkę).