Pszczyna

 

Kaplica Sióstr Boromeuszek

ul. Warowna 57a
Msza św.: 2 niedziela miesiąca, godz. 11.00
Duszpasterz: ks. Bogusław Świech
(2015 – nadal)

tel. 504 755 759

Adres zamieszkania księdza:
Parafia pw. NSPJ
ul. Dworcowa 23
43-211 Piasek

  • Kaplica Sióstr Boromeuszek w Pszczynie
Ośrodek Duszpasterstwa w Pszczynie
Kapłani posługujący w Pszczynie

1950-1960 ks. Konrad Lubos (Parafia p.w. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl.

1960-1963 ks. Włodzimierz Pielesz (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

1963-1967 ks. Henryk Wicik (Parafia p.w. św. Marcina w Ćwiklicach)

1967-1973 ks. Leon Połednik (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

1973-1975 ks. Henryk Jośko (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

1975-1978 ks. Piotr Płonka (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

1978-1982 ks. Zbigniew Powada (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

1982-1985 ks. Marek Macewicz (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

1985-1989 ks. Marek Blinda (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

1989-1992 ks. Stefan Rakus (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)

1992-1996 ks. Stanisław Jaromin (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)

1996-1999 ks. Jan Sołtysik (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)

1999-2002 ks. Tomasz Wiosna (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)

2002-2006 ks. Tomasz Marecik (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)

2006-2009 ks. Stanisław Łapok (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)

2009-2013 ks. Krzysztof Patas (Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie)

2013-2015 ks. Jan Sołtysik (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie)

03.2015-06.2015 ks. Bartosz Jankowski (Parafia p.w. św. Antoniego w Rybniku)

2015-nadal ks. Bogusław Świech (Parafia p.w. NSPJ w Piasku)

Historia Ośrodka Duszpasterskiego w Pszczynie

W 2016 roku obchodziliśmy 65-lecie Duszpasterstwa Niesłyszących w Pszczynie. Od 65-ciu lat w kaplicy Sióstr Boromeuszek przy ul.Warownej 57a, słuchamy Słowa Bożego w naszym języku migowym. Tu się spowiadamy, modlimy i przyjmujemy Komunię Świętą.

Historia Duszpasterstwa Niesłyszących w Pszczynie sięga roku 1950. Wtedy pan Ludwik Kamiński wraz z małżonką Gertrudą Kamińską zwrócili się do Ks. Józefa Kuczery – Proboszcza Kościoła Wszystkich Świętych z prośbą o zorganizowanie Duszpasterstwa Niesłyszących w Pszczynie. Ks. J.Kuczera skierował Państwa Kamińskich do Kurii Biskupiej w Katowicach. Tam Kanclerz Kurii obiecał spełnienie prośby.

Do roku 1950 w naszej śląskiej diecezji tylko w dwóch miastach: Chorzowie i Katowicach były odprawiane Msze Święte dla Niesłyszących przez księży znających język migowy. Pszczyna jest trzecim z kolei miastem, w którym wprowadzono Msze Święte w tym języku.

Pierwszym Duszpasterzem Niesłyszących był niezapomniany Ks. Prałat Konrad Lubos, który całe swoje życie był Duszpasterzem Niesłyszących Śląska. Przez 10 lat raz w miesiącu dojeżdżał tutaj z Piekar Śląskich, aby nieść posługę i pociechę duchową. Realizował on pamiętne słowa J.E. Ks. Biskupa Bednorza, poprzedniego Opiekuna Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce: „Kościół wysyła Misjonarzy w dalekie kraje, aby ratować dusze nieśmiertelne, pamięta i o Niesłyszących, ratując dusze tych nieszczęśliwych tu u nas w kraju”.

W tej kaplicy w ciągu tych 65-ciu lat posługiwało wielu kapłanów. Wszystkich z wdzięcznością wspominamy.

Od chwili powstania duszpasterstwa członkowie Polskiego Związku Głuchych oraz Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących brali udział w ogólnopolskich czy diecezjalnych pielgrzymkach do Panewnik, Piekar Śląskich, Częstochowy, Kałkowa oraz na Górę Świętej Anny.

W ostatnich 5 latach pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Często uczestniczymy także w Mszach Świętych w Tychach w kościele św. Jana Chrzciciela.

Gorące Bóg zapłać składamy Siostrom Boromeuszkom, że możemy w ich kaplicy doznawać pociechy duchowej, tak bardzo nam potrzebnej, pomagającej żyć po Bożemu.

Szczęść Boże!

(opracował L. Kamiński)