Rybnik

 

Kościół św. Antoniego

ul. Mikołowska 4
Msza św.: 4 niedziela miesiąca, godz. 14.00
Duszpasterz: ks. Jarosław Janusz
(2021r. – nadal)
tel: 32 432 90 20

Adres zamieszkania:
Parafia NSPJ
ul. Wołodyjowskiego 5
44-270 Rybnik-Niedobczyce

Ośrodek Duszpasterstwa w Rybniku
Kapłani posługujący w Rybniku

 

?? – 1924 O. Gołąbek (ze Zgromadzenia Księży Werbistów)
1924 – ks. Matejczyk Michał (Proboszcz Parafii w Skrzyszowie)
Ks. Reginek Kasper (Proboszcz Parafii w Lubomii)
1930r. O. Potocki Franciszek (Zakład dla Głuchoniemych w Rybniku)
1931r. O. Kaczmarczyk Wojciech (Zakład dla Głuchoniemych w Rybniku)
1933r. Ks. Hojka Paweł (Wikariusz Parafii pw. MB Bolesnej w Rybniku)

ks. Antoni Gasz w czasie okupacji niemieckiej przez okres jednego roku nabożeństwa dla niesłyszących odprawiał w kościele p.w. św. Antoniego w Rybniku.

Miejsce sprawowania Eucharystii – kaplica Sióstr Urszulanek w Rybniku.
1952 – 1960 ks. Konrad Lubos odprawił pierwsze nabożeństwo w nowo powstałym Rybnickim Okręgu Duszpasterstwa Specjalnego (dojeżdżał z Piekar Śląskich).
1960 – 1969 ks. Norbert Sklarek (kapelan Sióstr Urszulanek)
1969 – 1976 ks. Franciszek Kubin
1976 – 1978 ks. Zbigniew Powada (Parafia św. Antoniego)
1978 – 1981 ks. Piotr Płonka (Parafia MB Bolesnej)
1981 – 1982 ks. Jan Górecki (Parafia Leszczyny Dębieńsko)

Miejsce sprawowania Mszy Świętej – Parafia św. Jadwigii Śląskiej w Rybniku,
1982 – 1984 ks. Henryk Jośko (Proboszcz w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku)
1984 – 1987 ks. Grzegorz Stephan (Wikariusz w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku)
1987 – 1989 ks. Michał Anczok (Wikariusz w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku)
1989 – 1994 ks. Tadeusz Adamczyk (Wikariusz w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku)
1994 – 1996 ks. Henryk Jośko (Proboszcz w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku)
1996 – 1997 vacat

Miejsce sprawowania Mszy Świętej – Parafia Królowej Apostołów w Rybniku (dekretem z dnia 18.06.1997r.).
1997 – 2000 ks. Stanisław Łapok (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)
2000 – 2004 ks. Świech Bogusław (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)

Miejsce sprawowania Mszy Świętej – Parafia św. Antoniego w Rybniku /powodem zmiany był remont kaplicy, w której była dotychczas sprawowana/.

2004 – 2005 ks. Jasiński Stanisław
(Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)
2005 – 2006 ks. Smajdor Alfred (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)
2006 – 2007 ks. Tomasz Kasperowicz (Wikariusz w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Roju)

MIejsce sprawowania Mszy Świętej – Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach.
2007 – 2010 ks. Sebastian Kreczmański (Wikariusz w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach)

Miejsce sprawowania Mszy Świętej – Parafia św. Antoniego w Rybniku.
2010 – 2013 ks. Łukasz Rączka (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)
2013 ks. Wojciech Samuel (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)

Miejsce sprawowania Mszy Świętej – Parafia św. Jana Sarkandra w Rybniku-Paruszowcu.

2014 – 2016 ks. Wojciech Samuel (Wikariusz w Parafii św. Jana Sarkandra w Rybniku – Paruszowcu)

Od września 2016r. Msze Święte są odprawiane w kościele p.w. św. Antoniego w Rybniku.

2014 – 2017 ks. Bartosz Jankowski
 (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)
2017 – 2021 ks. Mateusz Mnich (Wikariusz w Parafii św. Antoniego w Rybniku)
2021 – nadal ks. Jarosław Janusz (Wikariusz w Parafii w Niedobczycach)

 

Historia Ośrodka Duszpasterskiego w Rybniku

 

W trakcie budowy.

1952r. – Początek duszpasterstwa osób niesłyszących w Rybniku.