Wodzisław Śląski

 

Kościół Wniebowzięcia NMP

ul. Kościelna 1
Msza św.: 1. niedziela miesiąca, godz. 13.00

Duszpasterze:
ks. Krzysztof Patas
(2017 – nadal)

tel. 32 455 35 71

 

Adres zamieszkania:

ks. Krzysztof Patas
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Kościelna 1
44-300 Wodzisław Śląski

Ośrodek Duszpasterstwa w Wodzisławiu Śląskim
Kapłani posługujący w Wodzisławiu Śląskim

 

22.11.1964 – Pierwsza Msza Święta w Turzy Śląskiej doprawiona przez neoprezbitera ks. Gerarda Nowińskiego

1964 – 1986 – ks. Gerard Nowiński

ks. Nowińskiemu pomagał ks. Leon Połednik (do 1967 oraz 1981/1982)

Miejsce sprawowania Eucharystii zostało przeniesione z Turzy do Wodzisławia Śląskiego ze względu na lepsze możliwości komunikacyjne. Przez pewien czas msze dla niesłyszących były odprawiane w kaplicy Sióstr Boromeuszek a następnie w kościele p.w. WNMP w Wodzisławiu Ślaskim:

1986 – 1988 ks. Malczyk Franciszek (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
1988 – 1989 ks. Michał Anczok (…)
1989 – 1992 ks. Wawrowski Zbigniew (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
1992 – 1995 ks. Myśliwiec Jan (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
1995 – 1997 ks. Malczyk Janusz (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
1997 – 2000 ks. Jarnot Damian (Parafia Anioła Stróża w Gorzycach)
1997 – 2000 ks. Jasiński Stanisław (Parafia Trójcy Przenajświętszej w Popielowie)
2000 – 2004 ks. Banaszczyk Mariusz (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
2004 – 2007 ks. Świech Bogusław (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
2007 – 2011 ks. Borowiec Dariusz (Parafia  MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Jedłowniku)
2008 – 2009 ks. Wojciech Samuel (Parafia św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim)
2011 – 2014 ks. Cnota Łukasz (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
2014 – 2017 ks. Janusz Jarosław (Parafia WNMP Wodzisław Śląski)
2017 – 2020 ks. Rączka Łukasz (Parafia św. Stanisława, biskupa i męcz. w Marklowicach)

Obecnie:
2017 – nadal ks. Patas Krzysztof
(Parafia WNMP w Wodzisławiu Śląskim)

 

 

 

Historia Ośrodka Duszpasterskiego w Wodzisławiu

 

Pierwszym duszpasterzem osób niesłyszących w Okręgu Wodzisławskim został ks. neoprezbiter Gerard Nowiński. Mszę św. w języku migowym po raz pierwszy odprawiono dnia 22 listopada 1964 roku w kaplicy Matki Boskiej Wniebowziętej w Turzy Śl. Wzięło w niej udział 44 niesłyszących i 5 kapłanów. Wtedy też ustalono, że Msze św. będą odbywały się w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 11.00. Każdorazowo po wspólnej modlitwie osoby niesłyszące miały możliwość spotkania się i porozmawiania przy kawie i poczęstunku. W 1973 roku, ze strony osób z uszkodzonym słuchem padła propozycja, aby Msze św. przenieść do Wodzisławia Śl, gdzie byłby łatwiejszy dojazd. Propozycja została przyjęta. Odtąd Msze św. odprawiane są  w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim Przez pewien czas Msze Święte były odprawiane w kaplicy Sióstr Boromeuszek  przy ul. Mała 14 /1992r./.

Do 1986 roku duszpasterzem niesłyszących w Wodzisławiu Śl. był ks. Gerard Nowiński, następnie pracę tę przejął ks. Franciszek Malczyk (1986-1988). Kolejno w Duszpasterstwie  posługiwali:

ks. Michał Anczok  1988-1989 (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim)
ks. Zbigniew Wawrowski  1989-1992 (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim)
ks. Jan Myśliwiec  1992-1995 (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim)
ks. Janusz Malczyk  1995-1997 (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim)
ks. Damian Jarnot 1997-2000
ks. Stanisław Jasiński 1997-2000.

W roku 2000 duszpasterską pracę w parafii i opiekę nad osobami niesłyszącymi rozpoczął ks. neoprezbiter Mariusz Banaszczyk. Po Mszy św. odprawianej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca była możliwość wspólnego spotkania się przy słodkim poczęstunku. Wspólnie spędzony czas upływał w miłej atmosferze. W listopadzie 2002 roku ks. Mariusz. Banaszczyk wyszedł naprzeciw prośbom wszystkich niesłyszących i za zgodą, jak również dzięki wielkiej życzliwości ks. proboszcza Bogusława Płonki zapoczątkował dodatkowe spotkania w każdą środę od 16.00 do 19.00 w domu parafialnym przy ul. Szkolnej. Spotkania te odbywają się po dziś dzień. We wrześniu 2003 roku ks. Mariusz Banaszczyk zainicjował powstanie miesięcznika „Effatka”, do współredagowania którego zachęcał wszystkich niesłyszących. Z inicjatywy tegoż księdza zaczęto również prowadzić Kronikę Duszpasterstwa Niesłyszących, w której zapisywane są wszystkie ważne spotkania, pielgrzymki i wydarzenia.

Kolejnym duszpasterzem został ks. Bogusław Świech (2004-2007). Oprócz wspólnie organizowanych pielgrzymek wyszedł z propozycją odprawienia po raz pierwszy w języku migowym Pasterki. Od tego czasu co roku o północy w Wigilię Bożego Narodzenia jest odprawiana  Msza św. z udziałem osób niesłyszących i tłumaczona na język migowy. W 2004 roku świętowaliśmy 40 lecie Duszpasterstwa Niesłyszących w Okręgu Wodzisławskim, w którym wzięło udział 85 osób. Po uroczystej Mszy św. wszyscy udali się do auli Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich na wspólny posiłek, a następnie rozpoczęła się część artystyczna, konkursy i zabawy, które przygotowała i przeprowadziła p. Mariola Czadankiewicz-Klimek – tłumacz i opiekun grupy osób z wadą słuchu na spotkaniach środowych.

W roku 2007-2011 Msze św. w języku migowym odprawiał ks. Dariusz Borowiec. Choć nie był wikariuszem w naszej parafii bardzo często przyjeżdżał na środowe spotkania, organizował niesłyszącym wspólne pielgrzymki. W roku 2009 świętowaliśmy 45 lecie Duszpasterstwa Niesłyszących. Tym razem uroczystości odbyły się w Turzy Śl. Po wspólnej Mszy św., w której wzięły udział 83 osoby, wszyscy przeszli Dróżką Różańcową. Po posiłku były wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia, konkursy z nagrodami i wspólne zabawy. Całość zakończyła się Apelem Maryjnym. Wszyscy wrócili do swoich domów bardzo zadowoleni.

W roku 2011 opiekunem osób niesłyszących został ks. neoprezbiter Łukasz Cnota. W grudniu 2013 roku odprawił Mszę św. w intencji małżeństw, które w mijającym roku obchodziły swoje kolejne jubileusze małżeńskie. Stało się to tradycją w naszej parafii i od tego czasu pod koniec roku kalendarzowego niesłyszące małżeństwa spotykają się na wspólnej Mszy św,. a następnie  udają się do restauracji na wcześniej zorganizowane przyjęcie. W roku 2014 obchodzono jubileusz 50 lecia Duszpasterstwa Niesłyszących w Wodzisławiu Śl. Po uroczystej Mszy św., w której wzięło udział 10 kapłanów wraz z Ks Abp Damianem Zimoniem, który wygłosił kazanie z okazji tak pięknego jubileuszu, wszyscy udali się na obiad. Uroczystości ponownie zorganizowano w auli Liceum Ogólnokształcącego. Wzięło w nich udzial 70 osób. Przygotowano na tę okoliczność wystawę zdjęć, przypomniano historię duszpasterstwa, odczytano życzenia księży, którzy nie mogli przyjechać a posługiwali w duszpasterstwie osób z uszkodzonym słuchem w naszej parafii. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zabawach i przygotowanych konkursach o tematyce religijnej. Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody.

Kolejnym Duszpasterzem osób niesłyszących został ks. neoprezbiter Jarosław Janusz. Odprawiał on Msze św. w latach 2014-2017. Przychodził na środowe spotkania, które cały czas odbywaja się w Domu parafialnym – nazywanym przez osoby niesłyszące „Białym Domkiem”. Podczas tych spotkań układano plany wyjazdów na wspólne pielgrzymki takie jak: coroczna Adorcja przy Żłóbku w Panewnikach, Ogólnopolska Pielgrzymka Niesłyszących do Częstochowy, Pielgrzymka Archidiecezjalna do Piekar oraz pielgrzymka do Kałkowa-Godowa. Zorganizowano spotkanie z okazji św. Mikołaja. W tym czasie wiele spotkań odbyło się w ogrodzie parafialnym. Po raz pierwszy jesienną porą wspólnie piekliśmy ziemniaki w ognisku. Z tej okazji wszystkie konkursy i nagrody tematycznie związane były z ziemniakiem.

Każdemu z księży posługujących w Duszpasterstwie Osób Niesłyszących w Wodzisławiu Śl. pomagają p. Mariola Czadankiewicz – Klimek tłumacz z Polskiego Związku Głuchych i p. Łucjan Dembowy. Oprócz corocznych stałych pielgrzymek, pielgrzymowaliśmy wspólnie do takich miejsc jak : Bujaków, Rycerka, Koniaków, Licheń, Ludźmierz, Szczyrzyc, Kravare (Czechy), Czerna, Lwów (Ukraina), Velka Polom (Czechy), Leśniów, Kamień Śląski. Każdego roku na początku wakacji spotykamy się w ogrodzie parafialnym na wspólnym grillowaniu, a jesienną porą na pieczeniu ziemniaka. Wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy i spędzania wolnego czasu bardzo serdecznie zapraszamy do Wodzisławia Śląskiego.

Od roku 2017 nowym duszpasterzem niesłyszących został ks. Krzysztof Patas.

 

/opracowała M.Czadankiewicz-Klimek/